ACV Brugge-Oostende-Westhoek
21.04.2014
Goedenacht
Home | Sitemap
Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
Snelmenu
Links
Agenda
ACV Centrales
Sociaal overleg
Foto van de maand
De Sociale wetgeving
ACV B-O-W onthaalbrochure
Overzicht "Nieuws uit de streek"
 
Printen | Delen
 
 
Nieuws uit de streek
15.4.2014"Bericht aan onze ACV-leden"

Gesloten
Wegens interne vorming is het ACV telefonisch niet bereikbaar op:
29 april 2014.
Dank voor uw begrip.

ACV bestuur & personeelNieuws uit de streek
16.4.2014Daikin neemt deel aan het project werkplekleren'

20140416_DaikinNeemtDeelAanHetProjectWerkpleklerenDe bedoeling van ‘werkplekleren’ is tonen aan leerlingen hoe het er in een bedrijf echt aan toe gaat. Sinds eind oktober werkt Daikin Europe NV ook mee met deze onderwijsvorm. In samenspraak met het KTA Maldegem, krijgen een achttal leerlingen van het zesde jaar koeltechnieken de kans om ervaring op te doen in het bedrijf. Elke donderdag zijn deze leerlingen en hun begeleidende leraar op het bedrijf aanwezig, en worden zij ingeschakeld in het productieproces. Het is de bedoeling dat zij in elke afdeling ingezet worden om zo het volledige traject van de verschillende toestellen te kunnen volgen. Bij het onthaal en de verdere opvolging en opleiding is ook syndicaal afgevaardigde Geert Crabeels betrokken. Geert is één van de vaste opleiders van het TEC-team (Training en Education Center) van Daikin.Nieuws uit de streek
16.4.2014Graaf een gat, win een vat

20140416_GraafEenGatWinEenVatOp maandag 1 april startte de zoektocht naar 48 ondergronds verstopte biervaten. ACV ENTER, dé vakbond voor jobstudenten, verstopte die vaten met de uitdaging aan alle schoolgaande jongeren tussen 15 en 25 om ze als eerste terug op te graven. De locatie van de vaten kunnen ze te weten komen door eerst te registreren op www.graafeengatwineenvat.be en de raadsels op te lossen die in hun mailbox terecht komen. Wie als eerste een leeg vat opgraaft, mag dit inruilen tegen een vol, of tegen 180 gewone consumpties...Nieuws uit de streek
16.4.2014ACV Politie helpt bij voorbereiding selectieproeven

20140416_ACVPolitieHelptBijVoorbereidingSelectieproevenEen blik op de agenda van het verbond leert dat er in mei een opmerkelijk initiatief gepland staat. Op 17 mei vindt er in Oostende namelijk een infosessie voor geïnteresseerde kandidaten voor een job bij de politie plaats. Een week later, op 24 mei, gaat dan een unieke oefensessie door die specifiek voorbereidt op de selectieproeven. Initiatiefnemers van deze tweedaagse is ACV Politie in samenwerking met de ACV Bijblijfconsulenten. Voor ons een goeie reden voor een gesprek met Koen Dooms, vast afgevaardigde voor ACV Politie in West-Vlaanderen.Nieuws uit de streek
16.4.2014Eindelijk nationaal akkoord voor bedienden metaalsector

20140416_EindelijkNationaalAkkoordVoorBediendenMetaalsector02Op 14 maart 2014 werd het sectorakkoord 2013-2014 voor de bedienden en kaderleden uit de metaalsector uiteindelijk ondertekend. De onderhandelingen verliepen erg moeizaam. Met de zero loonmarge die de regering ons oplegt, zitten de werkgevers in een pluchen zetel en krijgen de werknemers niet wat hen toekomt. Ook de aanslepende discussies over het eenheidsstatuut hebben zwaar gewogen op het overleg. Een overgangsakkoord met een beperkt aantal thema’s is het gevolg.Nieuws uit de streek
9.4.2014Wie verdient jou stem bij de 'moeder aller verkiezingen'?

20140409_WieVerdientJouwStemBijDeMoederDerVerkiezingenDe sociaal-economische debatavond op 28 april in CC Kruispunt Diksmuide zal veel duidelijk maken. Vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen geven hun visie op drie belangrijke thema’s. Nationaal secretaris ACV Ann Vermorgen verwoordt ter inleiding op deze thema’s telkens het ACV-standpunt. Daarna debatteren de politieke partijen onder leiding van Chris De Nys (VRT) over deze thema’s…


Nieuws uit de streek
3.11.2010Bewegen op/voor de toekomst

20140409_BewegenOpVoorDeToekomst0Hoe met het ACV-verbond, zo concreet mogelijk, stappen zetten naar een nog breder gedragen vakbeweging? Hoe anders gaan bewegen om ook morgen te blijven wegen op de arbeidsmarkt? Rond die vragen kwamen op zaterdag 29 maart militanten en personeelsleden samenNieuws uit de streek
9.4.2014Westvlaamse zaterdagcursus afgerond

20140409_WestvlaamseZaterdagcursusAfgerond0Zes zaterdagen verdiepten militanten van ACV-CSC-METEA zich in de sociale wetgeving. Met en cursus die een rijke traditie heeft van zowat veertig jaar, eerst in ACV-Metaal en nu ook in de textielsectoren. De cursus werd verzorgd door de secretarissen van ACV-CSC METEA en was zeer praktijk gericht.Nieuws
4.4.201439 procent ondernemingen leeft wet ter bestrijding van loonkloof niet na

Loonkloof man-vrouw onderzochtEen man verdient gemiddeld 10 790 euro per jaar meer dan een vrouw. Dat stelt ACV vast na een analyse van 4 187 sociale balansen en jaarrekeningen.

Even onthut­send: 39 procent van de ondernemingen leeft de wet ter bestrijding van de loonkloof niet na. Het is ook wachten op uitvoeringsbesluiten om de wet volledig toe te passen, zoals een verplichting dat werkgevers tweejaarlijks een bezoldigingsanalyse laten uitvoe­ren.Nieuws
28.3.2014Harde aanpak middenveld geen toeval

De discussie over de rol van het middenveld laait weer op. Mutualiteiten, vakbonden, zorginstellingen zijn de grootste kop van jut. Heb je jarenlang een leidende positie bekleed en is niet alles gegaan zoals je het wou? Simpel: allemaal de schuld van de vakbond of van het ziekenfonds. De zondebok is gauw gevonden. Frustraties en natrappen, de woorden zijn al een paar keer gevallen. Die aanvallen komen vooral uit rechtse hoek. Maar gisteren kon Mieke Vogels, die als minister na het afsluiten van een historische cao samen met de actievoerders van de Witte Woede nog stond te dansen op straat, het in een interview ook niet laten.Nieuws
25.3.2014Papieren maaltijdcheques verdwijnen vanaf 1 januari 2016

MaaltijdchequesVandaag kwamen de sociale partners in de NAR tot een gezamenlijke advies om papieren maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 volledig te vervangen door elektronische maaltijdcheques

De laatste papieren maaltijdcheques zullen betrekking hebben op prestaties geleverd in september 2015. Ze zullen gelden tot uiterlijk 31 december 2015. “We zijn tevreden met deze regeling” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV en onderhandelaar in de NAR.Nieuws uit de streek
19.3.2014Loop mee met het ACV - Dwars door Brugge

20140511_DwarsDoorBruggeNieuws uit de streek
18.3.2014TP Vision zet er voor de tweede maal de hakbijl in !

20140318_TPVisionZetErVoorDeTweedeKeerOpRijDeHakbijlInTP VISION heeft onlangs zo’n 30% van alle Philips-aandelen verworven. En op een bijzondere ondernemingsraad kondigde de directie ondertussen grote ingrepen aan… Wegens de slechte bedrijfsresultaten van TP Vision in 2013 - 240 miljoen euro verlies voor 2013 - kan het bedrijf niets anders dan opnieuw herstructureren. TP Vision vindt dat er versneld een vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur moet komen. Voor TP Vision Brugge betekent dit dat, na de verhuis van het bedrijf naar Gent, de nieuwe site TP Vision ISE-Gent zich enkel zal toespitsen op innovatie en ontwikkeling van een beperkte Philips-range high end televisies (3 tot 5 nieuwe TV-sets/jaar).Nieuws uit de streek
18.3.2014KSA Grensvuur de slimste jongerenploeg uit de regio Wervik-Zonnebek-Langemark

20140318_KSAGrensvuurDeSlimsteJongerenploegUitDeRegioOp vrijdag 7 maart hield het ACV opnieuw haar jongerenquiz met als titel ‘Wie wordt de slimste ploeg uit de regio Wervik-Zonnebeke-Langemark?’. Het werd een spannende avond, een nek aan nek race tussen twee KSA-teams. KSA Grensvuur uit Wervik mocht zich uiteindelijk tot slimste jongerenploeg uit de regio kronen. KSA Bikschote eindigde op een tweede plaats met slechts één puntje verschil. Jeugdhuis De Jukte uit Geluwe vervolledigde het podium. Meer info en foto’s vind je op de facebook pagina ‘ACV-regio-Wervik-Langemark-Zonnebeke’.Nieuws
2.6.2010Mik op een job

Mik op een job'Solliciteren: iedereen kan het' is de ondertitel van een nieuwe (geactualiseerde) ACV-brochure die werkzoekenden wil bijstaan in hun zoektocht naar een job. Je kunt de pdf van de brochure downloaden op www.acv-bijblijven.be Op die ACV website vinden werkzoekenden nog heel wat meer nuttige informatie. Een papieren versie van de brochure is beschikbaar in de ACV-dienstencentra.Nieuws
10.3.2014Actiedag - Dump jonge werkzoekenden niet in het OCMW!

10032014 Actie jongerenDe jeugdwerkloosheid staat op recordhoogte. En daar komt niet snel verandering in, voorspellen de Nationale Bank en het Planbureau. Toch houdt de federale regering voet bij stuk om duizenden jonge werkzoekenden die wel actief naar werk zochten, maar de pech hadden geen job te vinden vanaf 1 januari 2015 hun inschakelingsuitkering (de vroegere wachtuitkering) te ontnemen.

Meer dan de helft van de jongeren die uitgesloten zullen worden, zijn gezinshoofd, alleenstaand of samenwonend met een partner met een zeer laag inkomen. Zij zullen direct moeten aankloppen bij het OCMW. Niet alleen de jongeren, maar ook de OCMW’s dreigen daardoor in moeilijkheden te geraken.

Op 10 maart 2014 voerden jongeren hiertegen actie op verschillende plaatsen in Vlaanderen. ABVV, ACV en ACLVB eisen dat de federale regering afziet van de absurde en onrechtvaardige maatregel om de inschakelingsuitkering na drie jaar stop te zetten. In plaats van jongeren in armoede te dumpen, moet de overheid hen blijven begeleiden naar een duurzame job.

Beluister het interview met Tom Vrijens, ACV-jongerenverantwoordelijke (Radio 1)Nieuws uit de streek
4.3.2014Actie wegenbouw

20140304_ActieWegenbouwOp 24 februari trok een delegatie van ACV Bouw-Industrie & Energie naar het gemeentebestuur van Roeselare om de bekommernissen te formuleren in verband met het voortdurend verlies van arbeidsplaatsen in de subsector wegenbouw. Eerder die week werden dezelfde bekommernissen in een brief aan alle gemeenteraden van onze provincie verwoord.Nieuws uit de streek
4.3.2014ACV-militanten Aldi kunnen opening op zondag vermijden

20140304_ACVMilitantenAldiKunnenOpeningOpZondagVermijdenHet plan van de Aldi-directie tot invoering van zondagsopeningen is niet langer voorwerp van syndicale bespreking! Op organische wijze bloeide er een mooie syndicale actie die leidde tot een gewenst en gedroomd resultaat. Dit was enkel mogelijk door de bevlogen en vastberaden inzet van sterke militanten die hun collega’s overtuigden van het nut tot actie.Nieuws uit de streek
4.3.2014Infomarkt voor (toekomstige) ouders schot in de roos

20140304_InfomarktVoorToekomstigeOudersSchotInDeRoosOp zaterdag 1 maart was iedereen uitgenodigd op de infomarkt voor (toekomstige) ouders in de indoorspeeltuin conquesta te Ieper. Terwijl kinderen gratis konden ravotten in de indoorspeeltuin kregen (toekomstige) ouders aan de verschillende infostanden antwoord op al hun vragen.

Nieuws uit de streek
25.2.2014Ben je ex-houtbewerker? Laat je onderzoeken op neuskanker

20140225_BenJeExHoutbewerkerLaatJeOnderzoekenOpNeuskankerHout bewerken is niet zonder risico. Houtstof zorgt voor een verhoogd risico op neuskanker. Elk jaar stelt men in België bij meer dan 100 personen neuskanker vast. Vaak zijn dit ex-houtbewerkers. Als neuskanker vroeg ontdekt wordt, dan is er een grote kans op genezing. Bovendien is zo’n onderzoek onder bepaalde voorwaarden gratis.Nieuws uit de streek
25.2.2014Problemen met uitzendkrachten aangeklaagd door ACV-CSC METEA

20140225_ProblemenMetUitzendkrachtenAangeklaagdDoorACVCSCMETEAOnlangs nam een uitzendkracht die tewerkgesteld is via Accent.jobs bij Clemaco Contracting contact met ACV metea. De werkgever respecteerde de loon-en arbeidsvoorwaarden niet. In tijden dat jongeren door de RVA enorm gecontroleerd worden op hun werkbereidheid en inzet om een job te vinden is het schrijnend om te moeten vaststellen dat uitzendkrachten nog steeds moeten vechten voor hun rechten.Nieuws uit de streek
25.2.2014ACV vreest verder banenverlies in Veurne

Dreigende onweerswolken hopen zich op boven Veurne. Alain Degand, secretaris ACV Voeding en Diensten, vreest dat de tewerkstelling in de voedingssector in de regio binnenkort een nieuwe klap zal krijgen. Het ontslag bij Veurne Snackfoods van 23 bedienden haalde onlangs de krantenkoppen. De uitbesteding van een deel van de boekhouding aan een externe dienstverlener in het buitenland overviel het personeel bij verrassing.Nieuws uit de streek
20.2.2014Bediendenjobs op de helling bij Veurne Snack Foods

20140220_23BediendenjobsOpDeHellingBijVeurneSnackFoodsIn Veurne - gekend voor de productie van chips (voeding ) - werken er 500 mensen waarvan 110 bedienden. In een buitengewone ondernemingsraad deelde de directie het slechte nieuws mee dat alle hoofdactiviteiten van boekhouding worden uitbesteed richting Polen/India. We spraken met vakbondsafgevaardigde Peter Myny (sinds 32 jaar tewerkgesteld bij de onderneming) en Eric Somers, begeleidend centraal propagandist voor de onderneming.


Nieuws uit de streek
20.2.2014Eerste Lego Innovation Studio van de Benelux

20140220_EersteLegoInnovationStudioVanDeBeneluxOp woensdag 29 januari opende het VTI van Veurne de eerste Lego Innovation Studio van de Benelux. Dit onderwijsproject moet meer leerlingen bewust laten kiezen voor een technische opleiding. RESOC Westhoek ondersteunde de opstart van deze Innovation Studio met een belangrijke financiële inbreng.Nieuws
3.2.2014Vandaag en morgen cruciale dagen voor Europese sociale en veiligheidswetgeving

Campagnebeeld RefitNa het plenaire debat vandaag, stemt morgen, 4 februari, het Europees Parlement in Straatsburg over een reeks belangrijke amendementen. Deze amendementen zijn een eerste en belangrijke bijsturing van het REFIT-programma van de Europese Commissie.

Met REFIT wil de Europese Commissie belangrijke onderdelen van de veiligheidswetgeving en sociale wetgeving afschaffen. Het ACV vraagt aan de Belgische europarlementsleden om deze amendementen te steunen.Nieuws
28.1.2014Versterk diversiteitsplannen met slimme streefcijfers

ArbeidshandicapVlaanderen publiceerde zijn de lokale Inburgerings- en Integratiemonitor. Eerder was er al de eerste socio-economische monitoring van het Centrum voor Gelijke Kansen en de FOD Werk. “En we moeten telkens vaststellen dat het niet goed gaat met integratie.

Een moeilijk integratieproces speelt niet trouwens alleen allochtonen parten. Ook oudere werknemers of personen met een handicap hebben af te rekenen met hoge drempels op de arbeidsmarkt. Ook daar bengelen we onderaan de Europese ladder” stelt Stefaan Peirsman (coördinator diversiteitswerking ACV). Daarom pleit het ACV voor versterkte diversiteitsplannen met slimme streefcijfers. In die plannen moeten ook heel duidelijke linken naar kansengroepen zitten. Want die link verdwijnt in de huidige diversiteitsplannen alsmaar vaker naar de achtergrond. Tegelijk wil het ACV bindende sociale clausules. 
Alles over mijn loon

Klik door naar de ACV-berekeningsmodules

Mijn e-dossier

E-dossier
e-werkloosheidsdossier
e-vakantiedossier
(arbeiders en artiesten) Home  |  Algemene info  |  Dienstverlening  |  Actua  |  Bewegingswerk  |  Publicaties  |  Links  |  Vacatures  |  Lid Worden  |  Contact
 
Top
 
 
ACV Brugge-Oostende-Westhoek @ Facebook
 
 
ACV Brugge-Oostende-Westhoek @ Picasa
 
 
ACV Brugge-Oostende-Westhoek agenda
 
 
Foto van de maand: April '14
201404_CongresACVBruggeOostendeWesthoek_TH


 
 
Foto van de maand: Maart '14
201403_Jongerenquiz_TH